Wozy bojowe

Ostatnia akcja naszego wozu bojowego
STAR 244

STAR 244 

STAR 244 w ostatniej swojej akcji  – „Bojowej” – FILM

STAR W AKCJI