Telefony Alarmowe Gmina Zwoleń

ALARMOWY – 112    
POLICJA – 997
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE – 993
POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991
POGOTOWIE GAZOWE – 992
POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE – 48 676 29 70 lub 607 266 277