Szkolenia

Szkolenie Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
Obecnie niczym prawie nie różni się od szkolenia w KP PSP Straży Zawodowej.
Sprzęt techniczny i wyposażenie są jednakowe, a wozy bojowe niejednokrotnie lepsze.