Sponsoring

Dokładne dane jednostki OSP Władysławów

Ochotnicza Straż Pożarna
Władysławów
gm. Policzna
NIP : 811-16-64-121 , Regon 672759300

 Numer KRS : 0000079201

Jesteśmy zarejestrowani jako Stowarzyszenie i widniejemy w
Krajowym Rejestrze Sądowym
Skład zarządu OSP Władysławów będący grupą założycielską jest
podany na stronie startowej http://ospwladyslawow1942.pl/
Konto Nr. 35 9157 0002 0017 0104 0000 0001

Prośba o wsparcie jednostki OSP Władysławów

w zakupie średniego wozu bojowego do akcji
ratowniczo – gaśniczych.

 

                     Jednostka OSP Władysławów powstała w 1942 roku i do dnia dzisiejszego jest jedną z najlepszych jednostek powiatu zwoleńskiego. Odkąd pamięć sięga i zapisane jest w kronice, jednostka OSP Władysławów zawsze była przykładem do naśladowania biorąc udział w licznych akcjach niosąc pomoc poszkodowanym. Gasiliśmy pożary, zabezpieczaliśmy tereny zagrożone pożarem i uczestniczyliśmy w akcjach powodziowych. 
Na początku w pierwszych latach po utworzeniu jednostka dysponowała beczkowozem z zaprzęgiem konnym, który z czasem został zastąpiony samochodem marki Żuk.
Odnosiliśmy również sukcesy w zawodach pożarniczo – sportowych. Bardzo często nasza jednostka zajmowała pierwsze miejsca w zawodach gminnych i powiatowych. Ostatnie nasze sukcesy to uczestnictwo w zawodach strefowych jako najlepsza drużyna po zwycięstwie w zawodach gminnych i powiatowych.  Ale na kartach historii zapisaliśmy się  też jako najlepsza załoga w zawodach krajowych i wojewódzkich.   Zawsze gotowi do działań bojowych nasi druhowie w roku 1980 po wygranych zawodach krajowych otrzymali w nagrodę wóz bojowy marki STAR 244. Samochód ten jest na stanie naszej jednostki do dnia dzisiejszego, służył niosąc pomoc poszkodowanym w pożarach przez 38 lat. Niestety przyszedł koniec i na niezastąpiony w akcjach gaśniczych samochód. Został wycofany z akcji z powodu braku nowoczesnych zabezpieczeń wymaganych podczas akcji pożarniczych. 
I w ten sposób nasza drużyna licząca ponad 30 strażaków , przeszkolonych i w pełnej gotowości do niesienia pomocy została bez możliwości wyjazdów do pożarów i akcji ratownictwa drogowego i …..

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą zarówno do przedsiębiorstw 
jak i do osób prywatnych o wsparcie dla naszej jednostki w postaci środków pieniężnych,
których potrzebujemy na zakup wozu bojowego.  Możecie również przekazać 1 % podatku na rzecz Naszej Jednostki z rocznego zeznania podatkowego. Czasami nawet ci, którzy
na co dzień pomagają, potrzebują Waszej pomocy…
Nie możemy liczyć w najbliższych latach o dofinansowanie zakupu nowego pojazdu gdyż wymaga to dużego wkładu własnego, a samochód taki jest bardzo drogi.
My potrzebujemy kupić samochód sprawny i w każdej chwili gotowy do wyjazdu. Taki żeby nikogo nie zawiódł i mógł nieść pomoc poszkodowanym. Używany, ale sprawny czeka na naszą jednostkę .

Każde wsparcie, jakim zostaniemy przez Państwa zostanie przez nas docenione i odpowiednio wynagrodzone. Możemy Państwu zaproponować umieszczenie banerów na stronie internetowej naszej jednostki, zamieszczenie wizytówek na kalendarzu strażackim, którego rozprowadzanie stało się już tradycją w naszej miejscowości, jak również osobiste podziękowania, potwierdzone wydaniem odpowiedniego certyfikatu. Pomaganie innym leży w naszej naturze, więc kiedy my potrzebujemy pomocy, zwracamy się do Państwa, jako do naszych przyjaciół. Dziękujemy za każdą możliwą pomoc i wsparcie.


Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej  we Władysławowie.

Osoby, firmy, czy instytucje zainteresowane wsparciem naszej jednostki proszeni są o przelanie dofinansowania na konto OSP Władysławów.
Nr. konta bankowego 35 9157 
0002 0017 0104 0000 0001 lub przekazanie 1% podatku. Za ewentualną pomoc dziękujemy, a także postaramy się przedstawić sprawozdanie z dofinansowania na naszej stronie internetowej. 

 List otwarty do ludzi dobrej woli.