Honorowi Członkowie OSP Władysławów

Gugała Eugeniusz – Starszy Strażak
Klimowicz Bogdan – Dowódca Roty
Klimowicz Jan – Starszy Strażak
Kolak Janusz – Starszy Strażak
Krześniak Sławomir – Starszy Strażak
Rywacki Jan – Starszy Strażak