Historia

 

Ochotnicza Straż Pożarna

we Władysławowie

Jednostka powstała w 1942 r. z inicjatywy okupacyjnych władz gminy Policzna – wójta Jeski i jego zastępcy Adolfa Rapa, mieszkańców Władysławowa. W skład pierwszego zarządu weszli tylko Polacy. Pierwszym prezesem został wybrany Jan Mitrowski, naczelnikiem Jan Mazur, skarbnikiem Marian Mitrowski a gospodarzem Szczepan Klimowicz. Po wyzwoleniu naczelnikiem został Franciszek Chłopecki, a gospodarzem Mikołaj Kowa. Ten ostatni użyczył swoich pomieszczeń na przechowanie sprzętu strażackiego tj. sikawki ręcznej i beczkowozu.
W 1950 r. wybudowano tu pierwszą remizę. Był to drewniany budynek, który strażacy otrzymali od OSP w Policznie. Postawiono go na placu należącym do Jana Mazura. W tym też roku nastąpiły zmiany w zarządzie jednostki OSP we Władysławowie. Prezesem został Franciszek Chłopecki, który funkcję tą sprawował aż do śmierci w 1973 r. a naczelnikiem został Stefan Karaś. Dzięki ich staraniom w 1968 r. we Władysławowie wybudowano murowaną remizę.
W 1970 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę a konny beczkowóz zastąpiony został samochodem, który otrzymano
z demobilu od wojska. W 1972 r. zastąpił go Żuk    
a w 1980 r. Star 244, który spełnia swoje zadanie do chwili obecnej. 
W 1973 r. prezesem Zarządu wybrano Jana Marczewskiego. Po jego śmierci w 1980r. Wybrany został Czesław Szafrański, który zmarł w 2004 r. W 1976 r. Stefan Karaś został wybrany Gminnym Komendantem OSP w Policznie i w związku z tym zrzekł się funkcji naczelnika tej jednostki. Od tej pory naczelnikiem OSP we Władysławowie był Jan Klimowicz do dnia 03.07.2003r.
Zaangażowanie mieszkańców wsi w działalność OSP była zawsze duża. Od samego początku była to jednostka prężna. Istnieją tu dwie drużyny- młodzieżowa i dorosłych strażaków. Z czasem młodzi zastępują starszych wiekiem, co decyduje o dobrym wyszkoleniu i sprawności drużyny. O dobrym wyszkoleniu strażaków z Władysławowa świadczą dobre wyniki jakie uzyskiwali oni w zawodach pożarniczo – sportowych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich). W 1976 r. drużyna brała udział w zawodach krajowych w Łodzi gdzie zajęli II miejsce. W Poznaniu w 1980 r. strażacy z Władysławowa zajęli I miejsce. ( fot. archiwalne

Historia w obrazkach

 

 )  W 1999 r. jednostka OSP z Władysławowa zajęła I miejsce w zawodach gminnych i V miejsce w powiatowych.
Od 16.02.2003 do 20.02.2016 prezesem OSP Władysławów został Zygmunt Baran, a naczelnikiem Krzysztof Warchoł. Nastąpił impas, spowodowany pasywnością ze strony zarządu OSP Władysławów.

 

Rok 2016 to początek reaktywacji OSP Władysławów. 20.02.2016 r. Na walnych wyborach wybrano nowy zarząd w następującym składzie:
  • Cegiełko Andrzej – prezes
  • Brzuzek Daniel – naczelnik
  • Król Artur – skarbnik
  • Stępień Marcin – sekretarz
  • Cegiełko Weronika – gospodarz
  • Król Tomasz – kronikarz
Komisję rewizyjną w składzie :
  • Stępień Wojciech – przewodniczący
  • Szafrańska Martyna – sekretarz

  • Wojas Łukasz – członek

Jednocześnie wytypowano dwóch delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP Andrzeja Cegiełko i Marcina Stępnia. Andrzej Cegiełko został wybrany na członka prezydium zarządu.
Dzięki czynnemu i bardzo dużemu poparciu obecnego wójta gminy Policzna Tomasza Adamca Ochotnicza Straż Pożarna we Władysławowie rozpoczyna nowy etap w swojej historii . T. Adamiec wspiera naszą jednostkę materialnie i merytorycznie. W 2016 r. 5 członków OSP zostało skierowanych na Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Uporządkowano plac należących do OSP Władysławów. Wycięto drzewa i krzewy, wyrównano powierzchnię terenu wokół remizy przy użyciu gminnej koparki i rębaka do gałęzi. Wyremontowano syrenę alarmową, poprawiono instalację elektryczną, pomalowano drzwi wejściowe do świetlicy i garażowe. Zakupiono nowe mundury koszarowe dla strażaków OSP Władysławów.
Wójt Tomasz Adamiec zawsze znajduje czas na rozmowy ze strażakami i w dalszym ciągu pomaga w reaktywacji jednostki. W 2017 roku kolejni strażacy zostali wysłani na kurs doszkalający i w planach jest udział w kursach specjalistycznych. Planowany jest remont remizy, przekształcenie terenu w plac ćwiczeń do zawodów i ćwiczeń do akcji pożarniczych. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom jednostka została przywrócona do spisu jednostek OSP mogących brać udział w akcjach. Obecnie staramy się o wprowadzenie do podziału bojowego wozu strażackiego należącego do OSP Władysławów.
Jednostka OSP Władysławów założona w 1942 roku, obchodzi w roku bieżącym 75-lecie .
Z tej okazji planowane są uroczystości jubileuszowe. Obchody rocznicy planowane są na 23.09 2017 roku.
Organizatorem 75 rocznicy OSP Władysławów jest Urząd Gminy Policzna . Wójt T. Adamiec w dalszym ciągu wspiera naszą jednostkę.
Wręczone zostaną odznaczenia wysługi lat. Najstarsi stażem druhowie, w OSP Władysławów to : Jan Klimowicz – 50 lat, Bogdan Klimowicz – 45 lat, Eugeniusz Gugała – 40 lat , Sławomir Krześniak 40 lat i Janusz Kolak 30 lat. Są to strażacy honorowi biorący w dalszym ciągu czynny udział w działaniach jednostki.
W szeregi OSP Władysławów wstąpili również młodzi adepci sztuki. W 2016 roku Weronika Cegiełko, Karol Krajewski, Marcin Byzdra i Dawid Stępień. . W 2017 roku Paulina Klimowicz, Sylwia Szafrańska, Martyna Szafrańska i Adrian Stępień. Życzymy im wytrwałości i wielu osiągnięć w szeregach OSP Władysławów.
Skład drużyny OSP Władysławów na 28.04.2017 r.

OSP Władysławów

Zarząd OSP Władysławów 

Cegiełko Andrzej      – Prezes
Brzuzek Daniel          – Naczelnik
Król Artur                    – Skarbnik
Stępień Marcin          – Sekretarz
Cegiełko Weronika   – Gospodarz
Król Tomasz               – Kronikarz
Stępień Wojciech     – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Szafrańska Martyna – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Wojas Łukasz            – Członek Komisji Rewizyjnej
Członkowie OSP Władysławów 
Byzdra Marcin            – Starszy Strażak
Cegiełko Adela           – Starszy Strażak
Cegiełko Mateusz      – Starszy Strażak
Góraj Karol                   – Dowódca Roty
Klimowicz Adrian        – Dowódca Roty
Klimowicz Paulina      – Starszy Strażak
Klimowicz Roman      – Dowódca Sekcji
Krajewski Karol           – Starszy Strażak
Król Paweł                    – Dowódca Roty
Stępień Adrian            – Starszy Strażak
Stępień Patryk            – Starszy Strażak
Stępień Dawid            – Strażak
Szafrańska Martyna   – Starszy Strażak
Warchoł Krzysztof     – Starszy Strażak

 

Honorowi Członkowie OSP Władysławów 
Gugała Eugeniusz     – Starszy Strażak
Klimowicz Bogdan    – Dowódca Roty
Klimowicz Jan            – Starszy Strażak
Kolak Janusz              – Starszy Strażak
Krześniak Sławomir  – Starszy Strażak
Rywacki Jan                – Starszy Strażak

 

Nowi członkowie OSP Władysławów. 14.05.2017 r.

Z każdym dniem przybywa chętnych do wstąpienia w szeregi OSP Władysławów,. Jak tak dalej będzie, to będziemy musieli złożyć zamówienie nie na jeden wóz bojowy, ale na dwa.  😀 😛 🙂

 

Cegiełko Beata
Budzisz Edyta
Miękus Jakub
Miękus Katarzyna
Stępień Adam
Stępień Kacper
Stępień Milena
Stępień Weronika  
Żak Paulina

                                

14.05.2017 r. Powstanie drużyny żeńskiej

W składzie :

Cegiełko Beata – dowódca
Budzisz Edyta
Cegiełko Weronika
Cegiełko Adela
Klimowicz Paulina
Miękus Katarzyna
Stępień Milena
Stępień Weronika
Szafrańska Martyna
Szafrańska Sylwia
Żak Paulina

 

11.06.2017 r. Gminne zawody OSP w Zwoleniu

Drużyna żeńska:

w składzie: Cegiełko Beata, Budzisz Edyta, Klimowicz Paulina, Miękus Katarzyna, Stępień Milena, Stępień Weronika, Szafrańska Martyna, Szafrańska Sylwia, Żak Paulina i mechanik Klimowicz Roman

I Miejsce w sztafecie 7 x 50 metrów

I Miejsce w bojówce

Wygrały zawody w pięknym stylu. Pobite rekordy czasowe z  treningów. Awans do zawodów powiatowych. 🙂 🙂 😉

 

Drużyna męska:

w składzie: Brzuzek Daniel, Cegiełko Andrzej, Goraj Karol, Klimowicz Adrian, Klimowicz Roman, Krajewski Karol, Król Tomasz, Miękus Jakub, Stępień Wojciech.

I Miejsce w sztafecie 7 x 50 metrów

I Miejsce w bojówce

I miejsce w ogólnej kwalifikacji i zwycięstwo w zawodach 🙂 🙂 😉

Awans do zawodów powiatowych 😉

 

To nie koniec reaktywacji OSP Władysławów.

„Apetyt rośnie w miarę jedzenia”. Nasza jednostka ma jeszcze kilka „Asów w rękawie” .

Tak piszą o nas w Gminie :

„W dniu 11 czerwca 2017 r w Zwoleniu odbyły się Gminne Zawody Sportowo -Pożarnicze w Zwoleniu z udziałem drużyn z gminy Zwoleń i gminy Policzna.
W zawodach uczestniczyły jednostki OSP z gminy Policzna tj : OSP Policzna , OSP Czarnolas ,OSP Gródek, OSP Władysławów oraz kobieca drużyna pożarnicza z Władysławowa.
Zawody rozegrano w konkurencjach:

– ćwiczenie bojowe
– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

Ćwiczenie bojowe:
Grupa A męskie drużyny pożarnicze:
1 miejsce OSP Władysławów z wynikiem 61,50pkt.
2 miejsce OSP Policzna – 68,30pkt
3 miejsce OSP Gródek – 72,44pkt
4 miejsce OSP Czarnolas – 74,16pkt
Grupa C -kobiece drużyny pożarnicze:
1 miejsce OSP Władysławów z wynikiem 71,00pkt

Sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami
1 miejsce OSP Władysławów z wynikiem 65,10pkt.
2 miejsce OSP Czarnolas – 66,50pkt.
3 OSP Policzna – 71,80 pkt.
4 OSP Gródek – 83,60pkt.
Grupa C – kobiece drużyny pożarnicze:
1 miejsce OSP Władysławów – 99,00pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów.
Grupa A – męskie drużyny pożarnicze:
1 miejsce OSP Władysławów – 126,60pkt
2 miejsce OSP Policzna – 140,10pkt
3 miejsce OSP Czarnolas – 140,66pkt
4 miejsce Gródek – 156,04pkt
Grupa C – kobiece drużyny pożarnicze:
1 miejsce OSP Władysławów – 170,00pkt

Po zakończeniu zawodów Wójt gminy Policzna Tomasz Adamiec wręczył wszystkim uczestnikom zawodów upominki oraz puchary dla startujących drużyn.
Zawody obserwowali zaproszeni goście w osobach: Starosta Zwoleński Waldemar Urbański ,V-ce Starosta Arkadiusz Sulima, Burmistrz Zwolenia Bogusława Jaworska, V-ce Burmistrz Zwolenia Włodzimierz Kabus, Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Płachta, Prezes ZP ZOSP RP Jerzy Kowalski ,V-ce Prezes ZW ZOSP RP Oddział w Warszawie Zbigniew Gołąbek , Prezes ZG ZOSP RP w Policznie druh Tadeusz Głowacki oraz Komendant Gminny druh Adam Kałdonek.

Na zakończenie gospodarz zawodów Burmistrz zwolenia zaprosiła wszystkich startujących na posiłek.

Drużyna kobieca i męska z OSP Władysławów zakwalifikowały się do zawodów powiatowych”. 

 

Druh Andrzej Wieczorek, jako naczelny fotograf  😉

Te brawa są podsumowaniem całości. Nasze dziewczyny w bojówce były lepsze od dwóch męskich załóg. Gdyby nie dwa małe błędy w sztafecie 😉 i tu okazałoby się że tylko nieliczni im dorównują 😛  😉  🙂 Na treningach tylko 4 sek wolniej biegają niż nasza drużyna męska.

Brawo Władysławów !

 

02.07.2017 r. Powiatowe zawody OSP w Policznej.

Drużyna żeńska:

w składzie: Cegiełko Beata, Budzisz Edyta, Klimowicz Paulina, Miękus Katarzyna, Słomka Iwona Stępień Weronika, Szafrańska Martyna, Szafrańska Sylwia, Żak Paulina i mechanik Klimowicz Roman

I kolejny AWANS !!! Kolejne wyzwanie ! Zawody Wojewódzkie OSP w 2018 roku !!!

Drużyna męska:

w składzie: Brzuzek Daniel, Cegiełko Andrzej, Goraj Karol, Klimowicz Adrian, Klimowicz Roman, Krajewski Karol, Miękus Jakub, Stępień Wojciech.

Dumni z uzyskanych wyników, nie do końca zadowoleni z zajętego miejsca, już szykujemy się do kolejnych zawodów. 🙂 😛 😉

24.09.2017 r.  75 – lecie

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie .

Uroczystość odbyła się w wyremontowanej remizie strażackie we Władysławowie. Nastrój oddadzą słowa użyte w informacji zamieszczonej w Zwoleń 24  . ……” Wspomnienia i plany

 

W niedzielę nie brakowało wspomnień sukcesów jednostki z jej okresu działania, refleksji dotyczących kilkunastoletniego zastoju i reaktywacji, a przede wszystkim planów na przyszłe lata. Głos zabierali zaproszeni goście, którzy podkreślali, ile do tej pory udało się osiągnąć OSP Władysławów i ile jeszcze przed nimi.

 

– Te 75 lat to kres ofiarnej pracy wielu strażaków, których odwaga, poziom wyszkolenia i niezwykła ofiarność, zostały uwieńczone sukcesami różnych szczebli. To dzięki zaangażowaniu, ambicji i realizowaniu zadań dochodziliście do tych sukcesów (…) Udowodniliście, że nie ma rzeczy niemożliwych, m.in. przezwyciężając kryzys organizacyjny i reaktywując jednostkę… Dziś możecie świętować ten jubileusz z podniesionym czołem – mówił Prezes Zarządu Gminnego OSP w Policznie Tadeusz Głowacki.

 

– Niejednokrotnie rozmawiając z panem komendantem Płachtą, kończyliśmy nasze rozmowy wspomnieniami o Władysławowie. Nie wiem ile tych spotkań było, kilkanaście, może więcej. Ciągle mam w głowie słowa pana komendanta – z taką ciepłą nutą wyrażał się o tej jednostce, że była to taka prężna jednostka i marzy mu się reaktywacja tego ośrodka. Zadanie to udało się wykonać. Dziś stają przed nami strażacy z Władysławowa. W licznej sile. Zarówno płeć piękna, jak i odważni mężczyźni, gotowi nieść pomoc (…) My też potrzebujemy jeszcze pomocy, ze strony PSP. Ta jednostka potrzebuje bowiem nowego auta – mówił wójt Tomasz Adamiec.

>> Nasze marzenia <<

Po zakończeniu zbiórki strażacy udali się na uroczystą mszę świętą ” .

 

 

Historia pisze się dalej. Wszyscy czynnie udzielają się. W dalszym ciągu trwają prace nad przygotowaniem placu do ćwiczeń strażackich, przeprowadzamy remonty w remizie i szykujemy się do zawodów .

Ciąg dalszy, w zakładce Newsy.