75 rocznica powstania OSP Władysławów

Niedzielne uroczystości rozpoczęły się w odremontowanej remizie OSP we Władysławowie. Na jubileuszu pojawiło się wielu gości, w tym m.in.: druh Jerzy Kowalski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Zwoleniu, p.o. komendanta PSP w Zwoleniu mł. bryg. Mariusz Grudziński, były komendant powiatowy st. bryg. w stanie spoczynku Kazimierz Płachta, druh Tadeusz Głowacki – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Policznie, komendant gminny bryg. w st. spoczynku Adam Kałdonek, wójt Tomasz Adamiec, pracownicy urzędu gminy czy przedstawiciele innych jednostek OSP z terenu gminy Policzna.

Wszystkich zebranych przywitał prezes OSP Władysławów Andrzej Cegiełko, którzy przedstawił rys historyczny jednostki. Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się strażakom. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Eugeniusz Gugała, Bogdan Klimowicz, Sławomir Krześniak i Janusz Kolak, Brązowym zaś Andrzej Cegiełko, Artur Król, Marcin Stępień i Wojciech Stępień. Z kolei druh Jan Klimowicz otrzymał Dyplom Uznania za wieloletni staż, zaangażowanie, udział w zawodach pożarniczych na szczeblach od gminnego do krajowego. Druh Klimowicz był naczelnikiem OSP Władysławów w latach 1976-2003, a w jego rodzinie kontynuowane są tradycje strażackie – w strukturach tej jednostki działa syn, wnuk i wnuczka. Wręczono również odznaki „Wysługa lat”. Otrzymali je druhowie: Bogdan Klimowicz (45 lat), Sławomir Krześniak, Eugeniusz Gugała (40 lat), Janusz Kolak, Krzysztof Warchoł, Roman Klimowicz, Artur Król (30 lat), Jan Rywacki, Marcin Stępień (20 lat), Andrzej Cegiełko, Wojciech Stępień (15 lat), Mateusz Cegiełko, Łukasz Wojas (10 lat) i Tomasz Król (5 lat).

Żródło: http://zwolen24.pl